Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει τη Δευτέρα 05-08-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 30/06/2019 (Β΄ Τριμήνου).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Συμπλήρωση ή μη στο από 02/11/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Kτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. 25 και σε τμήματα των Π.Ε. 7 και 15 της πόλης Βέροιας» και ανάκληση ή μη της αριθμ.112/2019 απόφασης Ο.Ε.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας για το χρονικό διάστημα από 01/11/2018 έως 30/04/2019.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ.Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου )».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού για "«Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)", για το ΤΜΗΜΑ 2 - ΟΜΑΔΑ Β΄: «Φορτηγά αυτοκίνητα». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Επί αιτήματος Θ.Λουκίδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό της.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Καθορισμός ή μη συμβιβαστικά αποζημίωσης επικειμένων της ιδιοκτησίας 1 της Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. 651α της Βέροιας.(Εισηγητικά)

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και επίσπευσης της λήψης των σχετικών αποφάσεων για την άμεση παροχή των παραπάνω υπηρεσιών καθώς και για την επίσπευση της εκτέλεσης των παραπάνω έργων και γενικότερα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου λόγω και των αδειών του Καλοκαιριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη