Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 13/07/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ. για τον προγραμματισμό πρόσληψης τακτικού προσωπικού στον Δήμο Βέροιας έτους 2022.

ΘΕΜΑ 2ο Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021 του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την οικονομική ενίσχυση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτισμού «ΔΡΕΖΙΝΑ».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την προμήθεια ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής για τις ανάγκες του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε συνεργασία με την Κοινότητα Φυτειάς.

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη διοργάνωση έκθεσης ζωγραφικής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε συνεργασία με τον Βεροιώτη συγγραφέα-ζωγράφο Γεώργιο Κοτζαερίδη.

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τις ανάγκες εκδήλωσης ημέρας μνήμης της Κυπριακής Τραγωδίας, στο «Άλσος Αγνοουμένων της Κυπριακής τραγωδίας» στην Βεργίνα.

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2024» της προμήθειας Καυσίμων (Ομάδες Α, Γ, Δ, ,Ε, ΣΤ, Ζ).

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου για «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων» (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).

ΘΕΜΑ 10ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ 11ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην οδό Άρεως».

ΘΕΜΑ 12ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών Σχολικών-Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Βέροιας».

ΘΕΜΑ 13ο Συγκρότηση ή μη επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών Σχολικών-Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Απ.Παύλου, ΔΕ Δοβρά, ΔΕ Μακεδονίδος».

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο & 12ο Δημοτικά σχολεία Βέροιας και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)».

ΘΕΜΑ 15ο Παράταση ή μη απόδοσης λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο Ι.Κηριμκηρίδη.

ΘΕΜΑ 16ο Εξουσιοδότηση ή μη εκπροσώπου του Δήμου Βέροιας στο Δ/κό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τη συζήτηση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από αγωγή Α.Τσέγγου (αρ.αγωγής ΑΓ65/23-2-2021).

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση ή μη εκτός έδρας κίνησης οχημάτων του Δήμου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Συνημμένα:

Εισηγητικά

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη