Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 501/7636/6-3-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 10-09-2019 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δήμου Βέροιας, έτους 2019. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη έκτακτης Μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένων πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για τους τετρακόσιους εξήντα Εβραίους θύματα του Ολοκαυτώματος κατά την περίοδο 1943-1944. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τον «Αθλητικό Σύλλογο Ασωμάτων». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Κατάπτωση ή μη εγγυητικής συμμετοχής οικονομικού φορέα για το έργο «Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επίκουρου και Λάρνακας». (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη αναδόχου του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικά)(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος (2019)». (Εισηγητικά) (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)». (Εισηγητικά)(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Βέροιας», λόγω αποκλειστικότητας. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Κων/τίνο Σαχινίδη. (Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 40/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βεροίας. (Εισηγητικά)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη