Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ο Δήμος Βέροιας διακηρύττει ότι την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Βέροιας, θα διεξαχθεί Δημόσιος συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΕΩΣ».

Το πιο πάνω έργο, συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικά

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΕΩΣ», με βάση τη μελέτη 96/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βέροιας, ανέρχεται στο ποσό των 40.322.58 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 50.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ταξινόμηση έργου κατά CPV: [45236119-7] - Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης μέσω της ιστοσελίδας του φορέα (www.veria.gr) είτε να παραλάβουν αυτά όπως και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4 από τον κ. Ζαχαρόπουλο Παναγιώτη τηλ. επικοινωνίας 23313 50587 αναλαμβάνοντας με δική τους δαπάνη και επιμέλεια την αναπαραγωγή τους. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται μέχρι μια ημέρα πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, και μόνο από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βικέλα 4, δηλαδή έως την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας, οδός Βικέλα 4 στο ισόγειο, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη