Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας

Δείτε συγκεντρωτικά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. Οι αποφάσεις είναι διαθέσιμες και για να τις "κατεβάσετε" στον υπολογιστή σας, σε μορφή αρχείου pdf.

Όνομα Αρχείου Μέγεθος
298-97.pdf 306 KB
299-97.pdf 301 KB
300-97.pdf 300 KB
301-97.pdf 314 KB
302-97.pdf 299 KB
303-97.pdf 299 KB
304-97.pdf 296 KB
305-97Α.pdf 310 KB
306-97.pdf 308 KB
307-97.pdf 298 KB
308-97.pdf 296 KB
309-97.pdf 300 KB
310-97.pdf 307 KB
311-97.pdf 309 KB
312-97.pdf 296 KB
313-97.pdf 296 KB
314-97.pdf 463 KB
315-97.pdf 298 KB
316-97.pdf 296 KB
317-97.pdf 296 KB
318-97.pdf 297 KB
319-97.pdf 296 KB
320-97.pdf 294 KB
321-97.pdf 296 KB
322-97Α.pdf 296 KB
323-97.pdf 296 KB
324-97.pdf 296 KB
325-97.pdf 310 KB
326-97.pdf 310 KB
327-97.pdf 295 KB
328-97.pdf 297 KB
329-97.pdf 297 KB
330-97.pdf 295 KB
331-97.pdf 295 KB
332-97.pdf 297 KB
333-97.pdf 297 KB
334-97.pdf 297 KB
335-97.pdf 295 KB
336-97.pdf 296 KB
337-97Α.pdf 296 KB
338-97.pdf 298 KB
339-97.pdf 297 KB
340-97.pdf 300 KB
341-97.pdf 296 KB
342-97.pdf 301 KB
343-97.pdf 301 KB
 

Αναζήτηση