Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2022-2024», εκτιμώμενης αξίας 3.126.575,74 € (συμ/νου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και συγκεκριμένα:

Περισσότερα...

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων, εκτιμώμενης αξίας 530.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV προμήθειας: 34144512-0. Η προμήθεια αφορά τα εξής τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Απορριμματοφόρο όχημα δορυφορικό τύπου πρέσας χωρητικότητας 4κμ», εκτιμώμενης αξίας 95.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ», εκτιμώμενης αξίας 435.000,00 πλέον ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη