Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.504,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.864,96 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση αγροκτήματος στην Πατρίδα

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο(2) τμημάτων από το υπ ́ αριθ. 1147ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας μόνο για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερα...

Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» προϋπολογισμού 56,513.24 € με ΦΠΑ. ( Χρηματοδότηση: από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7411.004 )

Περισσότερα...

Υποβολή προσφοράς για προμήθεια ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ψηφιακών θερμομέτρων μετώπου για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού στις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.170,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.450,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη