Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη έργου «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου»

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου  «Επέκταση-Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.Γεωργίου» προϋπολογισμού  235.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α).

Tα σχέδια του έργου βρίσκονται ανηρτημένα στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92230

Περισσότερα...

Αναβάθμιση υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών χρήσης λογισμικών παρακολούθησης τεχνικών έργων προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.504,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 1.864,96 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

Πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση αγροκτήματος στην Πατρίδα

Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ότι, εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο(2) τμημάτων από το υπ ́ αριθ. 1147ζ τεμάχιο του αγροκτήματος Πατρίδας μόνο για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερα...

Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου

Ο Δήμος Βέροιας, προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την μελέτη: «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» προϋπολογισμού 56,513.24 € με ΦΠΑ. ( Χρηματοδότηση: από ΣΑΤΑ στον Κ.Α. 30.7411.004 )

Περισσότερα...

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη