Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

1. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» προϋπολογισμού 336.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οικοδομικών και ΗΜ

2. Ταξινόμηση έργου κατά CPV: 45321000-3, 45331000-6, Κωδικός NUTS: EL 521

* τα σχέδια υπάρχουν στο ΕΣΗΔΗΣ με αρ.συστήματος 92998

Περισσότερα...

Πρόσκληση για κατάρτιση κατάλογου για απευθείας αναθέσεις για το έτος 2021

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Περισσότερα...

Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας

Με την αριθ. 5990/09-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της χρηματοδότησης της πράξης «Βιοκλιματικό - πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 3.037.462,51€.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Δοβρά
  2. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βεργίνας
  3. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου
  4. Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού Δ.Ε. Βέροιας
  5. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων»
  6. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας πρανών στην περιοχή Λευκόπετρας»
  7. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του κέντρου κοινότητας Βέροιας»
  8. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών
  9. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου»
  10. Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς»

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη