Προσκλήσεις ΔημοτικούΔημοτικά Συμβούλια και εισηγητικά των θεμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 7-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Ορισμός μελών Δ/κού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ελλείψει εκπαιδευτή σκύλων, μέλους αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 10ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.2734/1999, για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων για άσκηση επαγγελματικού εταιρισμού.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Α'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους στο Β'/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων κλπ(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΕΣΜΟΣ»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (12η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2020(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο :
Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο :
Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης με την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς», β) αποδοχής των όρων του σχεδίου σύμβασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο :
Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης με την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου», β) αποδοχής των όρων του σχεδίου σύμβασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο :
Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 467/2018 απόφασης του Δ.Σ., β) υπογραφής σύμβασης με την ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου», γ) αποδοχής των όρων του σχεδίου σύμβασης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου (Εισηγητικό(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο :
Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) για την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου πράξης και της απόφασης ένταξης της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο/Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο :
Έγκριση ή μη α) ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο :
Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 26ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH».(Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο :
Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Βαρβάρας για την προβολή δραστηριοτήτων του (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο :
Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Κλασικού Αυτοκινήτου Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας (ΚΕΜΑΕΔ) για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη (Εισηγητικό)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη