Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 09/11/2021 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ

1ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ

2ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού.

ΘΕΜΑ

3ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Συντελεστή Φόρου Φωτιζόμενης Επιφάνειας.

ΘΕΜΑ

4ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Χρήσης Πεζοδρομίων-Κοινοχρήστων Χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ

5ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Στάθμευσης.

ΘΕΜΑ

6ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Διαφήμισης.

ΘΕΜΑ

7ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

ΘΕΜΑ

8ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των Τελών Άρδευσης.

ΘΕΜΑ

9ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Δικαιώματος Βοσκής.

ΘΕΜΑ

10ο

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Ημερήσιου Τέλους Συμμετοχής στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου και του Τέλους Χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

11ο

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους Αυθαίρετης Χρήσης Δημοτικών Εκτάσεων.

ΘΕΜΑ

12ο

Αναπροσαρμογή ή μη των Δικαιωμάτων Παροχής Υπηρεσιών στα Νεκροταφεία της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας και των λοιπών Δημοτικών Κοινοτήτων.

ΘΕΜΑ

13ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας» για τη βιντεοσκόπηση κλπ. παράστασης για την παγκόσμια ημέρα εξάλειψης βίας κατά των γυναικών, σε συνεργασία με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

14ο

Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Έξοδα τουριστικής προβολής-δράσεων του Δήμου Βέροιας» για τη μίσθωση τουριστικού τρένου κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2021-2022.

ΘΕΜΑ

15ο

Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή έτους 2020 του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ΒΕΡΓΙΝΑΣ.

ΘΕΜΑ

16ο

Έγκριση ή μη χορήγησης Πάγιας Προκαταβολής στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας ΒΕΡΓΙΝΑΣ για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ

17ο

Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα Οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας (2020)».

ΘΕΜΑ

18ο

Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

19ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας στην Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ

20ο

Έγκριση ή μη μετακίνησης Αντιδημάρχου Τουρισμού στην Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑ

21ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Εβ.Κακάση.

ΘΕΜΑ

22ο

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Γ.Παπαδόπουλου.

ΘΕΜΑ

23ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 91/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

24ο

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. A323/2021 απόφασης του Mον. Πρωτοδικείου Βέροιας.

ΘΕΜΑ

25ο

Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρων του Δήμου να παραστούν στο Μον.Πρωτοδικείο Βέροιας σε υπόθεση κτηματολογίου, για την οποία δεν διεκδικεί δικαιώματα ο Δήμος Βέροιας.

ΘΕΜΑ

26ο

Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας ή μη σύναψης σύμβασης του Δήμου Βέροιας με ιδιωτική  επιχείρηση για την «Υπηρεσία Υλοτόμησης Δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη