Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΣΔΑΕΚ

 

Ο Δήμος Βέροιας προκειμένου να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, για τη  συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ‘Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια’: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα(ΣΔΑΕΚ)»

Περισσότερα...

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού "Διάνοιξη Οδών Απ. Παύλου" (Ορθή Επανάληψη)

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ)» με προϋπολογισμό μελέτης 10.000,00 (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 8050,67€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Ανακοίνωση για το έργο "Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου"

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η διενέργεια του διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για το έργο "Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου" (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου) που προβλεπόταν να γίνει στις 7-6-2017, λόγω μη τήρησης της προθεσμία δημοσίευσης της προκήρυξης. 
Ο Δήμος Βέροιας θα επανέλθει με νέα δημοσίευση στην οποία θα καθορίζεται η νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας» (Ορθή Επανάληψη)

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 240.462,30 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Αναζήτηση