Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Προκήρυξη της ΚΕΠΑ για την πλήρωση 47 θέσεων εκπαιδευτικών

Η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της σε εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών της όπως το ωδείο, η σχολή χορού τα εικαστικά κλπ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προκηρύσσει την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περισσότερα...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί για λογαριασμό του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας (υγρό αντισηπτικό χεριών και απολυμαντικό υγρό επιφανειών) για την αποτροπή μετάδοσης του κορωνοϊού προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.249,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 3.443,94 (με ΦΠΑ 6%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

Περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Αντιδήμαρχος Βέροιας

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Επαναληπτική Φανερή Πλειοδοτική  Δημοπρασία, σύμφωνα με την Απόφαση 217/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας «Επανάληψη Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκποίησης – διάθεσης δασικών προϊόντων υλοτομίας της συστάδας 2α του δημοτικού δάσους Πολυδένδρου, αναπλειστηριασμός των συστάδων 8γ και 10β  του δημοτικού δάσους Καστανιάς,  μέρους του τμήματος 1 του δημοτικού δάσους Τριποτάμου και δημοτικών εκτάσεων στις οποίες θα εντοπιστούν νεκρά και επικίνδυνα δένδρα, λόγω έλλειψης πλειοδοτών στις δημοπρασίες της 8ης και 15ης  Ιουλίου 2020».

Περισσότερα...

Αναζήτηση