Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 20501/2-9-2019 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020), σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη 02-06-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο
Επί αιτήματος Κ.Ανδρεάδου για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση σωματικής βλάβης.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 2ο
Επί αιτημάτων ενοικιαστών για απαλλαγή της υποχρέωσης καταβολής 40% των μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο & Μάιο 2020 λόγω των ΠΝΠ (έκτακτα μέτρα COVID-19) και συμψηφισμός των τυχόν καταβαλλόμενων ποσών.(Εισηγητικά)(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Μεταλλικών Κερκίδων στο γήπεδο Αγ.Γεωργίου».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 8/2020 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του έτους 2019.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 16/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισής της, έτους 2019.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη της αριθμ. 45/2020 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» με το δ.τ. «ΚΑΠΑ», περί αναμόρφωσης (1ης) του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της έτους 2020.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης του έργου «Υποδομές ανάδειξης του Δήμου Μακεδονίδος σε οργανωμένο και ολοκληρωμένο τόπο αναψυχής και αθλητικών εγκαταστάσεων δραστηριοτήτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 8ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης ειδών της προμήθειας «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας» (Πρόγραμμα: ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση του έργου «Ανακατασκευή των δαπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης Ε.Α.Κ.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή των δαπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης Ε.Α.Κ.».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 14ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 15ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 16ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για άσκηση αγωγής διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου του Δήμου.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 17ο
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 3/ΑΠΛ/2020 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Βέροιας.(Εισηγητικά)

ΘΕΜΑ 18ο
Προέλεγχος και υποβολή στο Δ.Σ. του Ταμειακού Απολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βέροιας.(Εισηγητικά)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη