Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Διακήρυξη για την διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου

 Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ)» με προϋπολογισμό μελέτης 63.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 50.806,45€ δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσίας φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγίων Αναργύρων

Ο Δήμος Βέροιας πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας φύλαξης ανελκυστήρα πάρκου Αγίων Αναργύρων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.300,00€ (χωρίς ΦΠΑ), 22.692,00 (με ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές (οικονομική και τεχνική προσφορά) σύμφωνα με την επισυναπτόμενη έκθεση τεχνικών προδιαγραφών- μελέτη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας.

Περισσότερα...

Διακήρυξη για την προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου στο μουσικό σχολείο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης/ στο μουσικό σχολείο Βέροιας» προϋπολογισμού 42.500,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στον αύλειο χώρο του μουσικού σχολείου στην Αγία Βαρβάρα.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Βουτσιλάς Στέφανος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Διακήρυξη για την συντήρηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24% Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας και Οικοδομικών.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη για την ανακατασκευή τοιχίων επί των οδών Επικούρου και Λάρνακας
  2. Διακήρυξη για την ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών δημοτικών ενοτήτων Δ. Βέροιας
  3. Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας στολών Δημοτικής Αστυνομίας
  4. Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας ηλεκρομηχανολογικού υλικού Μακεδονίδος
  5. Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας ηλεκρομηχανολογικού υλικού Βεργίνας
  6. Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας ηλεκρομηχανολογικού υλικού Απ. Παύλου
  7. Ανακοίνωση Διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για το έργο «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»
  8. Διακήρυξη για την εκμίσθωση των δημοτικών δασών έτους 2019
  9. Ανακατασκευή πεζοδρόμου στην Τ.Κ. Βεργίνας
  10. Πρόσκληση υποβολής προσφορών υπηρεσίας μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη