Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 5-2-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας για μείωση της μηνιαίας αποζημίωσης θέσεων στάθμευσης στον υπόγειο χώρο του Χώρου Τεχνών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 576/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός 'Θεανώ Ζωγιοπούλου'». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Βέροιας», περί τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 4ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 5ο:
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την καθαριότητα του χώρου του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 6ο:
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 7ο:
Έγκριση ή μη Α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 3/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου και Β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό), (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης-υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφετεριών-Κέντρων Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας Βέροιας, β) παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων, γ) προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δ) δαπάνης, ε) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και στ) διάθεσης της πίστωσης.

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 108/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης δημιουργίας Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ Υγείας) και ένταξής του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια στεφανιών καταθέσεων για τις ανάγκες των εθνικών και τοπικών επετείων του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων και τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Βλάχων Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 14ο:
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 580 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Βεργίνας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 15ο:
Έγκριση ή μη α) δράσεων τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2017. (Εισηγητικό), (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 17ο:
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Συκιάς. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Παλατιτσίων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 19ο:
Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγραμμάτων εθελοντικών στειρώσεων και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 20ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 21ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην πρωτοβάθμια επιτροπή αμπελοοινικών θεμάτων. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 22ο:
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 23ο:
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος- Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 24ο:
Προσδιορισμός ποσότητας, τιμής και δικαιολογητικών διάθεσης καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τ.Κ. Καστανιάς, Πολυδένδρου και Τριποτάμου για το έτος 2018. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 25ο:
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. Βέροιας (2017)».

ΘΕΜΑ 26ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 27ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας (2015)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 4ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 30ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Διάθεση ογκωδών αντικειμένων και Α.Ε.Κ.Κ.». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 31ο:
Έγκριση ή μη α) επικαιροποιημένου προϋπολογισμού και β) πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2016)». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 32ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 33ο:
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 34ο:
Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων». (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 35ο:
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας». (Εισηγητικό), (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 36ο:
Επί αιτήματος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας για την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου για δημιουργία εργοταξίου στο Ο.Τ. 70α. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 37ο:
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/11/2017 ως 31/12/2017. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 38ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 39ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών της Κατσιλίδου Κωνσταντίνας από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 40ο:
Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Ελισάβετ Διβράμη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 41ο:
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων προστίμων Κ.Ο.Κ του Γ.Μαραντίδη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 42ο:
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και αντιδημάρχου τουρισμού σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 43ο:
Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης. (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 44ο:
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς (Εισηγητικό)

ΘΕΜΑ 45ο:
Επί αιτήματος του Συλλόγου Χιονοδρόμων Ορειβατών Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Εισηγητικό)

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη