Προκηρύξεις - ΔιαγωνισμοίΤρεχοντες διαγωνισμοί και προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας

Ο Δήμος μας προτίθεται να σας αναθέσει την υπηρεσία: ‘Παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου για το έργο Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου’ με αριθμό μελέτης 105/2018 ως βασικός μελετητής του ανωτέρου έργου. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση.

Περισσότερα...

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης γέφυρας τάφρου Α5

Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ».
Προϋπολογισμού :15.000,00 με ΦΠΑ
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Ο Δήμος Βέροιας προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΑΦΡΟΥ Α5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 15.000,00 με ΦΠΑ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και τάξη πτυχίου Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Βέροιας.

Περισσότερα...

Περίληψη Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Ε. Δοβρα»

Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ»

1. Με προϋπολογισμό μελέτης 44.215,33 € (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α). Το έργο είναι κατηγορίας Έργων Οικοδομικών με προϋπολογισμό 35.657,52€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε και Απρόβλεπτα).

Περισσότερα...

Περίληψη Διακήρυξης Διαπλάτυνσης οδού Πιερίων απο οδο Μανδηλαδά έως οδό Απόλλωνος

12. Ο Δήμος Βέροιας προκηρύσσει Δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ» προϋπολογισμού 282.258,06 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και 24%Φ.Π.Α). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας Έργων Οδοποιίας

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του με αρ. 499 αγροτεμαχίου εκτάσεως 5,000 τ.μ. στην Τ.Κ. Βεργίνας .
  2. Διακήρυξη σύναψης σύμβασης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας»
  3. Πρόθεση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε Δοβρά»
  4. Πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία ΔΕ Βέροιας»
  5. Πρόθεση δημοπράτησης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίεων απο οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος»
  6. Διακήρυξη Συντήρησης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου
  7. Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμου για τον ελεγχο & πιστοποίηση ηλ. εγκαταστάσεων δημοτικών κτηρίων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384
  8. Περίληψη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Κουμαριάς»
  9. Πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων ΔΕ Απ. Παύλου»
  10. Δημοσιοποίηση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αντιστηρίξεις Οδών»

Αναζήτηση

Save
Cookies user prefences
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν απορρίψετε τη χρήση των cookies, αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να μην λειτουργεί όπως αναμένεται.
Αποδοχή
Απόρριψη
Στατιστικά
cookie-statistics
Αποδοχή
Απόρριψη